top of page


Điều trị tâm lý và sức khỏe tinh thần dành cho

trẻ em và người lớn

Trẻ em và người lớn:
 • Trầm cảm
 • Lo âu
 • Hoang mang
 • Tự kỷ
 • Tăng động
 • Trẻ em lạm dụng ma túy, hoặc hút xách
 • Những vấn đề về cảm xúc
 • Rối loạn tâm lý
 • Khó ngủ 
 • Mất mát và đau buồn
 • Quản lý giận dữ 
 • Tư vấn cho các bậc cha mẹ
 • Nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái với các giá trị văn hóa mâu thuẫn
 • Các vấn đề liên quan đến môi trường mới, gia đình riêng (con nuôi, anh chị em hoac cha mẹ kế..)
 • Tổn thương tinh thần sau tai nạn
 • Các chuyển tiếp khác trong cuộc sống.
 • Tư vấn giải quyết sự bất hoà, xung đột vợ chồng hoặc trong gia đình.

  Tư vấn cho từng cá nhân, gia đình, hay nhóm

  Chương trình quản lý tức giận

  • Chương trình giảng dạy đáp ứng các yêu cầu của tòa.

  •  Thích hợp cho các cá nhân được tòa Án ra lệnh, do chủ nhân ủy nhiệm, và luật sư đề nghị.

 •  Những người tham gia tự nguyện chào đón tự cải thiện và học các kỹ năng ứng xử tốt hơn.
 • Các lớp học dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên,  dành cho cả nam và nữ.
 • Tham dự để tìm hiểu kỹ năng ứng xử tốt hơn và cải thiện mối quan hệ cá nhân của bạn.

  sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

 • Các cố vấn có bằng chuyên môn ve quản lý tức giận.
 • Muốn biết thêm chi tiết hoặc muốn lấy hẹn, xin gọi: (714)-548-7202.

  bottom of page