top of pageKelly là một chuyên viên cố vấn tâm lý hôn nhân và gia đình được cấp giấy phép và bằng chuyên môn tại California để điều trị tâm lý cho trẻ em & người lớn.  Cô có phòng mạch riêng ở thành phố Garden Grove, CA.


Kelly tốt nghiệp bằng cử nhân ngành tâm lý học tại trường CSULB, bằng thạc sĩ ngành tâm lý học chuyên về hôn nhân và gia đình trường CSUDH, và cô hoàn thành chương trình tiến sĩ về tâm lý lâm sàng trẻ em tại trường Reiss-Davis Graduate Center. 


Ngoài ra, Kelly còn là một chuyên viên hỗ trợ quản lý tức giận được chứng nhận thông qua Hiệp hội Quản lý Tức giận Quốc gia -National Anger Management Association và Hiệp hội Quản lý Tức giận California.

Ngoài văn phòng riêng, cô còn dạy các nhóm hỗ trợ cho chương trình quản lý tức giận  và các lớp học nuôi dạy con cái.
Kelly là một chuyên viên tâm lý người Mỹ gốc Hoa. Cô thông thạo nhiều thứ tiếng, và có thể cung cấp các dịch vụ bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt. Ngoài ra, cô cũng có thể đàm thoại bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Tiều Châu.

bottom of page